Advisering aan scholen

Zowel basisscholen als scholen voor voortgezet onderwijs kunnen ons inschakelen voor:

  • Het afnemen van dyslexieonderzoeken en het afgeven van dyslexieverklaringen
  • Het uitvoeren van een individueel psychodiagnostisch onderzoek bij een leerling (cognitief, didactisch, sociaal emotioneel)
  • Het observeren van leerlingen met gedrags- of werkhoudingproblemen en het geven van consultatie hierover
  • Participatie in het zorgadviesteam van de school. Honorering vindt plaats conform onze reguliere tarieven tenzij er een specifiek contract met de school is afgesloten.

Indien ouders onze hulp hebben ingeroepen voor leerproblematiek of voor gedragsproblemen die zich ook in de schoolsituatie voordoen, dan overleggen wij – op verzoek van de ouders – met de betrokken leerkrachten. Hierdoor kan de aanpak van het kind in de thuissituatie en de schoolsituatie op elkaar afgestemd worden.