Behandeling en trainingen

Wij geven kortdurende behandeling en begeleiding bij gedragsproblemen en emotionele problemen van kinderen.

Ouders

Voor ouders gebeurt dit in de vorm van (oplossingsgerichte) oudergesprekken. Hierin bespreken wij hoe op een effectieve manier met het probleemgedrag van het kind omgegaan kan worden. Hoe kunt u versterken wat er al goed gaat, om verbetering van de omgang tussen u en uw kind te bewerkstelligen?

Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren bieden wij individuele behandelingen voor hun problematiek in de vorm van gesprekken of spel. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van technieken uit de cognitieve gedragstherapie en de oplossingsgerichte therapie.

We bieden de volgende gespecialiseerde behandelingen aan:

  • Emotieregulatietraining
  • Psychotherapie door middel van spel
  • Faalangstreductie-training
  • Training sociale weerbaarheid
  • Rouwverwerking, met name bij complexe rouw
  • EMDR voor onverwerkte trauma’s en angsten
  • ‘Doepressiecursus’ voor pubers (omgaan met depressieve klachten)
  • ‘Dyslexie de baas’ (voor leerlingen uit klas 1 en 2 voortgezet onderwijs met dyslexie én sociaal-emotionele problematiek)
  • ‘Sterker naar de brugklas’ : groepstraining eind groep 8