Begeleiding en trainingen

Wij geven kortdurende behandeling en begeleiding bij gedragsproblemen en emotionele problemen van kinderen.

Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren bieden wij individuele behandelingen voor hun problematiek in de vorm van gesprekken of spel. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van technieken uit de cognitieve gedragstherapie en de oplossingsgerichte therapie.

Ouders

Voor ouders gebeurt dit in de vorm van (oplossingsgerichte) oudergesprekken. Hierin bespreken wij hoe op een effectieve manier met het probleemgedrag van het kind omgegaan kan worden. Hoe kunt u versterken wat er al goed gaat, om verbetering van de omgang tussen u en uw kind te bewerkstelligen? Ook gesprekken met het gezin om knelpunten te bespreken ten einde het algemene gezinsklimaat te verbeteren, zijn wib ons mogelijk.

Naast dit algemene aanbod bieden we de volgende gespecialiseerde behandelingen en trainingen aan:

 • Rouwverwerking, met name bij complexe rouw
 • EMDR voor onverwerkte trauma’s en angsten
 • ‘Doepressiecursus’ voor pubers (omgaan met depressieve klachten)
 • Cogmed Werkgeheugentraining
 • Emotieregulatietraining
 • Faalangstreductie-training
 • Gedragstraining voor ouders van kinderen met druk of opstandig gedrag
 • Training sociale weerbaarheid (8-12 jaar) *
 • Training voor sociaal onhandige pubers (12-16 jaar) *
 • ‘Sterker naar de brugklas’ (eind groep 8) *
 • ‘Dyslexie de baas’ (voor leerlingen uit klas 1 en 2 voortgezet onderwijs met dyslexie én sociaal-emotionele problematiek) *

*  deze trainingen worden zowel individueel, als in in groepsverband aangeboden