Psychodiagnostisch onderzoek

Psychodiagnostisch onderzoek is in sommige situaties nodig om goed zicht te krijgen op het cognitieve niveau of op de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind. Een onderzoek neemt in de regel één of twee dagdelen in beslag. Als onderzoeksmiddelen maken wij gebruik van genormeerde tests en van observaties, gesprekken of spel. Ook een uitgebreide ontwikkelingsanamnese kan deel uitmaken van het onderzoek.

Met betrekking tot psychodiagnostisch onderzoek is het volgende bij ons mogelijk:

  • Intelligentiebepaling
  • In kaart brengen van leerproblematiek
  • Vaststellen van dyslexie en opstellen van dyslexieverklaring
  • Vaststellen van dyscalculie en opstellen van dyscalculieverklaring
  • In kaart brengen van werkhouding en taakaanpak
  • Onderzoek naar aandacht en concentratie
  • Inzicht in de sociale en emotionele ontwikkeling (o.a. persoonlijkheid, zelfvertrouwen, angst)
  • Onderzoek naar gedrags- en ontwikkelingsproblemen

Heeft u een andere vraag dan hierboven vermeld? Neem dan gerust contact op, wij bespreken dan met u wat de mogelijkheden zijn.