Tarieven

Basis generalistische GGZ (BG-GGZ) vergoed door gemeenten

Deze vorm van psychologische zorg wordt sinds 1 januari 2015 vergoed door de gemeenten. Wij hebben contracten afgesloten met de gemeenten Ede, Veenendaal, Rhenen, Scherpenzeel, Woudenberg en Nijkerk, Renkum en Wageningen.
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van deze zorg, moet er sprake zijn van (een vermoeden van) een stoornis. Dit dient uitdrukkelijk vermeld te worden in de verwijsbrief van de huisarts. Ook is het mogelijk dat het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of een sociaal team in uw gemeente uw kind naar onze praktijk verwijst, voor hulp in het kader van de BG-GGZ. In dit geval hoeft de huisarts niet meer te verwijzen.

Vrijtoegankelijke Zorg

Inwoners van de gemeente Wageningen kunnen ook gebruik maken van psychologische of orthopedagogische hulp die onze praktijk biedt, zonder dat hiervoor een verwijsbrief van de huisarts of een beschikking van het CJG/sociaal team nodig is. Het gaat om lichtere problematiek dan de BG-GGZ. U kunt dan direct bij ons terecht .

Niet-verzekerde zorg

Als uw kind niet in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de basisverzekering, kunt u toch altijd onze hulp inschakelen.
Wij hanteren per consult van 45 minuten een tarief van €85,-
De kosten voor psychodiagnostisch onderzoek zijn afhankelijk van de hulpvraag en worden met u afgesproken in het eerste gesprek. Wanneer er sprake is van niet-verzekerde zorg, ontvangt u de nota’s rechtstreeks van ons. Deze kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar (enkele uitzonderingen daargelaten, indien er sprake is van een aanvullende verzekering op het gebied van psychologische zorg).