Tarieven

Basis generalistische GGZ (BG-GGZ) en Jeugdhulp vergoed door gemeenten

Sinds 2015 valt de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit betekent dat de vergoedingen voor orthopedagogische en jeugdpsychologische hulp worden geregeld vanuit de gemeente waar het kind of de jongere (tot 18 jaar) woont.

Wij hebben  een contract met de gemeenten Ede, Veenendaal, Rhenen, Scherpenzeel, Woudenberg en Nijkerk, Renkum en Wageningen.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van zorg, is er vaak sprake van (een vermoeden van) een stoornis. Dit dient dan uitdrukkelijk vermeld te worden in de verwijsbrief van de huisarts. De huisarts kan tevens een verwijzing voor jeugdhulp geven.

Ook is het mogelijk dat het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of een sociaal team in uw gemeente uw kind naar onze praktijk verwijst, voor hulp in het kader van de BG-GGZ of Jeugdhulp. In dit geval hoeft de huisarts niet meer te verwijzen.

 

Zelf betalen mogelijk

Uiteraard is het ook mogelijk zelf de zorg te betalen. Er is dan geen verwijsbrief van de huisarts nodig en de gemeente is niet op de hoogte van de aanmelding. Wij hanteren per consult van 45 minuten een tarief van € 90,-

De kosten voor psydiagnostisch onderzoek zijn afhankelijk van de hulpvraag en worden met u afgesproken in het eerste gesprek.

Wanneer er sprake is van niet-verzekerde zorg, ontvangt u de nota’s rechtstreeks van ons. Deze kunnen niet worden gedeclareerd bij de gemeente.