Werkwijze

Na aanmelding via telefoon of email wordt u uitgenodigd voor een eerste gesprek. Hierin wordt het probleem uitgediept en besluiten we in onderling overleg over het vervolgtraject. Dit kan bestaan uit:

  • Begeleiding van de ouders
  • Een individueel behandeltraject voor het kind
  • Psychodiagnostisch onderzoek: door dit individuele onderzoek kunnen wij een duidelijk beeld geven van de achtergrond en verklaring van de problemen, alsook van de sterke kanten van uw kind. Op grond hiervan geven wij gerichte adviezen met betrekking tot de begeleiding van uw kind thuis en / of op school.

Onze aanpak bij de behandelingen is gebaseerd op een combinatie van cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. Wij bieden behandeling op maat, gebaseerd op de unieke eigenschappen en behoeftes van ieder kind.